Házirend

 
 • A Kecskemét Műjégpályára belépő látogatók a jegy megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével elfogadják a Kecskemét Műjégpálya házirendjét, biztonsági rendszabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a pályafelügyelők a terület elhagyására kötelezhetik őket.
 • A látogatóknak a jegy megvásárlása előtt lehetőségük van a palánk mellőla jégpálya külső megtekintésére, így a jegyvásárlást követően, a pálya minőségével kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el és a jegyet nem váltjuk vissza.
 • A Kecskemét Műjégpálya mindenki a saját felelősségére látogathatja. A pályán sapka és kesztyű viselése kötelező. A jégpályát csak és kizárólag korcsolya használatával lehet igénybe venni, cipővel a jégen tartózkodni TILOS! 
 • A Biancoop Zrt.  mint a pálya üzemeltetője mindent megtesz a  biztonságos működtetése érdekében, de a látogatók esetlegesfelelőtlen magatartása (pl.: fogózás) miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A jégpályán a látogatóknak saját biztonságuk érdekében a kijelölt haladási iránynak megfelelően és egymás testi épségére vigyázva kell korcsolyázniuk.
 • Amennyiben bármilyen baleset történik, kérjük, haladéktalanul értesítsék a pályafelügyelőket!
 • A belépésre szolgáló karszalagot a jegypénztárban lehet megvásárolni, amelyet pályára lépés előtt a jégfelügyelőnek ellenőrzés céljából meg kell mutatni. A karszalag az adott délelőtti vagy délutáni időszakra érvényes, de a korcsolyázás megszakítható, ismételt pályára lépéskor a karszalagot újra meg kell mutatni a pályafelügyelőnek. A visszaélések elkerülése érdekében a kedvezményes jegyek megvásárlása a nyugdíjas vagy diákigazolvány felmutatásával történhet.
 • A Kecskemét Műjégpálya látogatói csak érvényes belépőjegy (karszalag) birtokában léphetnek a jégpályára, amit a jegy lejártakor kötelesek elhagyni. Amennyiben túllépik a megvásárolt jegy érvényességi idejét, a pályafelügyelők a jegy értéke kétszeresének megfelelő pótdíj megfizetésére kötelezik a látogatót.
 • A Biancoop Zrt.  fenntartja a Kecskemét Műjégpálya  meghirdetett rendezvények esetleges időpont változtatásának jogát, az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Rendezvény elmaradása esetén a jegyek kizárólag a jegypénztárban és a tárgynapon válthatók vissza. A jegy árán kívül a látogató nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel a Biancoop Zrt.-vel szemben. Egyéb esetben jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza.
 • A Biancoop Zrt.  fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes helyszíni tájékoztatást követően a pályát, vagy annak egy részét zártkörű rendezvény miatt a közönség előtt lezárja, ezzel kapcsolatosan további reklamációt nem fogadunk el és a jegyet nem váltjuk vissza.
 • A Kecskemét Műjégpálya nyitva tartása és jegyárai a jegypénztáraknál kihelyezett táblán és ahttp://www.gokarthotel.hu/jegpalya oldalon olvashatók. A belépőjegy a jégpálya használatára jogosít, a korcsolyakölcsönzés, az értékmegőrző ésa jégbüfé szolgáltatási költségtérítésesek.
 • A jégpályára 10 év alatti gyermek felnőtt felügyelete nélkül egyedül nem léphet be.
 • A belépőjegy megvásárlásával a Kecskemét Műjégpálya látogatói elfogadják, hogy a pálya rendezvényein kép-, és hangfelvételek készülhetnek, melyeken, mint látogatók feltűnhetnek, de semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.
 • Dohányozni a Kecskemét Műjégpálya területén csak az arra kijelölt helyeken lehet. A Jégbüfében a 18 év alatti látogatókat alkohollal, nem szolgáljuk ki. A jégpálya területére étellel, itallal belépni TILOS és BALESETVESZÉLYES!
 • A Kecskemét Műjégpálya területén tilos szemetelni, illetve a pályát és berendezésit megrongálni. A pálya területén mindennemű szándékos rongálás bűntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár.
 • A jégpályáról az ittas vagy a kábítószer befolyása alatt álló látogatókat még érvényes jegy birtokában is haladéktalanul eltávolítjuk és ebben az esetben a rendezőség a jegy árát nem téríti vissza.
 • A Kecskemét Műjégpálya területén csak a Jégbüfében megvásárolt ételeket és italokat lehet fogyasztani.
 • A Kecskemét Műjégpálya területére tilos behozni bármilyen italt, üveget, szúró- és vágóeszközt, illetve bármilyen,a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat.
 • A Kecskemét Műjégpálya egész területén vigyázzanak értéktárgyaikra. A talált tárgyakat kérjük haladéktalanul a pályafelügyelőknek átadni, akik azokat ellenőrzés után a kasszában adják le. 
 • A pálya terület én és környezetében kizárólag az üzemeltető Biancoop Zrt. engedélye alapján helyezhető ki bármilyen jellegű reklám, szóróanyag, hirdetés.
 • Jégkarbantartási idő minden nap 14:00-15:00 között, illetve a nap további részén a jég állapotától függően rész vagy egész pályás lezárásokkal zajlik, ez idő alatt a pályán vagy a pálya lezárt területén csak a Biancoop Zrt. műszaki személyzete tartózkodhat. 

JÓ SPORTOLÁST ÉS KELLEMES SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Hirlevél
feliratkozás